Bertline - nawigacja
Strona główna \ FAQ

FAQ

1.Instrukcja obsługi asystorów

1.       Przeznaczenie i zakres stosowania asystora:

Asystory przeznaczone są do przechowywania i transportu instrumentów medycznych, używanych podczas wykonywania zabiegów bezpośrednio przy łóżku chorego – na przykład w trakcie wykonywania zabiegów stomatologicznych.

Asystory przeznaczone są do użytkowania na oddziałach szpitalnych, salach chorych, salach i gabinetach zabiegowych.

W zależności od modelu, służą do wykonywania czynności w trybie siedzącym i na stojąco. Zapewniają możliwość przewożenia i przechowywania instrumentów medycznych przy jednoczesnym, swobodnym operowaniu asystorem.

Nasze asystory cechuje lekkość, mobilność i łatwość w utrzymaniu czystości.

Są całkowicie odporne na środki dezynfekcyjne.

 

2.       Asystory –budowa i wykaz i charakterystyka techniczna produktów:

Asystory są niezbędnym wyposażeniem każdego oddziału szpitalnego,sal chorych, sal i gabinetów zabiegowych.

Dzięki swojej budowie stwarzają personelowi medycznemu ergonomiczne stanowisko pracy oraz ułatwienia podczas zabiegów medycznych.

Dostępne modele i wykaz produktów:

Model Bartek

bartek-v2-1

· wykonany w całości z materiałów odpornych na środki dezynfekcyjne

· całkowicie wodoodporny

· kaseta szuflad z Corianu

· 6 szuflad z systemem cichego domykania niemieckiej firmy Hettich wykonane z PMMA (akryl)

· szuflady bez narożników, co zapewnia łatwość mycia i utrzymania czystości wnętrza

· kółka z hamulcami (przód) dostosowane do każdego rodzaju posadzki szwedzkiej firmy GTV

· wyposażony w standardzie w wymienne wieszaki na wypełnienia o średnicy 14, 16mm (2×14 otworów)

· możliwość regulacji wysokości kasety z szufladami +/-6cm

 

Wymiary:

wysokość do blatu (praca na stojąco): 87cm (z możliwością regulacji -6cm)
szerokość blatu: 43cm
głębokość blatu: 50cm

Model Hania

 

hania
· wykonany w całości z materiałów odpornych na środki dezynfekcyjne

· całkowicie wodoodporny

· kaseta szuflad z Corianu

· 5 szuflad z systemem cichego domykania niemieckiej firmy Hettich wykonane z PMMA (akryl)

· szuflady bez narożników, co zapewnia łatwość mycia i utrzymania czystości wnętrza

· kółka z hamulcami (przód) dostosowane do każdego rodzaju posadzki szwedzkiej firmy GTV

· wyposażony w standardzie w wymienne wieszaki na wypełnienia o średnicy 14, 16mm

· blat roboczy przesuwny w płaszczyźnie poziomej (możliwość wykorzystania 2 blatów).

Wymiary:

wysokość do blatu (praca na stojąco): 88cm, szerokość 48cm, głębokość: 44cm
blat pomocniczy na wysokości 73cm (praca na siedząco),
szerokość: 41cm,
głębokość: 39cm

 

Model Tomek

tomek

· wykonany w całości z materiałów odpornych na środki dezynfekcyjne

· całkowicie wodoodporny

· podstawa oraz blat z relingiem z corianu (antybakteryjny kompozyt odporny na ścieranie oraz udary mechaniczne produkcji amerykańskiej firmy DuPond). Kaseta szuflad z Corianu

· 5 szuflad z systemem cichego domykania niemieckiej firmy Hettich wykonane z PMMA (akryl)

· szuflady bez narożników, co zapewnia łatwość mycia i utrzymania czystości wnętrza

· kółka z hamulcami (przód) dostosowane do każdego rodzaju posadzki szwedzkiej firmy  GTV

· wyposażony w standardzie w wymienne wieszaki na wypełnienia o średnicy 14, 16mm (17 otworów)

Wymiary:
wysokość do blatu (w standardzie): 80cm – możliwość indywidualnego dopasowania wysokości (długością kolumny)
szerokość blatu: 50cm
głębokość blatu: 46,5cm

 

Model Patryk

patryk

· wykonany w całości z materiałów odpornych na środki dezynfekcyjne

· całkowicie wodoodporny

· podstawa oraz blat z relingiem z corianu (antybakteryjny kompozyt odporny na ścieranie oraz udary mechaniczne produkcji amerykańskiej firmy DuPond)

· kaseta szuflad z Corianu

· 6 szuflad z systemem cichego domykania niemieckiej firmy Hettich wykonane z PMMA (akryl)

· szuflady bez narożników, co zapewnia łatwość mycia i utrzymania czystości wnętrza

· kółka z hamulcami (przód) dostosowane do każdego rodzaju posadzki szwedzkiej firmy GTV

· wyposażony w standardzie w wymienne wieszaki na wypełnienia o średnicy 12, 14, 16mm (17 otworów)

· w podstawie wnęka o szerokości 26cm, głębokości 20cm na dodatkowe urządzenia.

Wymiary:

wysokość do blatu (praca na stojąco): 80cm
wysokość do blatu (praca na siedząco): 70cm
szerokość blatu: 50cm,
głębokość blatu: 46,5cm

 

Model Agatka

agatka

· wykonany w całości z materiałów odpornych na środki dezynfekcyjne

· całkowicie wodoodporny

· podstawa oraz blat z relingiem z corianu (antybakteryjny kompozyt odporny na ścieranie oraz udary

· mechaniczne produkcji amerykańskiej firmy DuPond). Kaseta szuflad z Corianu

· 4 obszerne szuflady z systemem cichego domykania niemieckiej firmy Hettich wykonane z PMMA (akryl)

· szuflady bez narożników, co zapewnia łatwość mycia i utrzymania czystości wnętrza

· kółka z hamulcami (przód) dostosowane do każdego rodzaju posadzki szwedzkiej firmy GTV

· wyposażony w standardzie w wymienne wieszaki na wypełnienia o średnicy 12, 14, 16mm (17 otworów).

Wymiary:

wysokość do blatu (praca na stojąco): 80cm
wysokość do blatu (praca na siedząco): 70cm
szerokość blatu: 56,5cm,
głębokość blatu: 50cm

 

Model Maja

maja asys

· wykonany w całości z materiałów odpornych na środki dezynfekcyjne

· całkowicie wodoodporny

· szuflada z systemem cichego domykania niemieckiej firmy Hettich wykonane

z PMMA (akryl)

· szuflada bez narożników, co zapewnia łatwość mycia i utrzymania czystości

· kółka z hamulcami (przód) dostosowane do każdego rodzaju posadzki szwedzkiej firmy GTV

· wyposażony w standardzie w wymienne wieszaki na wypełnienia o średnicy 14, 16mm

· asystor w całości wykonany z corianu

· wyposażona w dotykowy, elektroniczny ściemniacz umożliwiający płynną regulację natężenia światła w zależności od potrzeb.

Wymiary:

wysokość do blatu (praca na stojąco): 90cm
wymiary blatu 50 cm x 54 cm
lampa ledowa o wysokości 29 cm zasilana power bankiem,

 

3.       Magazynowanie, rozpakowanie i likwidacja:

Opakowanie producenta zabezpiecza asystory przed opadami atmosferycznymi, gwałtownymi wstrząsami oraz uszkodzeniami mechanicznymi podczas normalnych warunków transportu.

Asystory, do czasu rozpoczęcia użytkowania należy przechowywać w opakowaniu fabrycznym w pomieszczeniu o temperaturze od +5 do  +45 stopni C.

Wilgotność względna powietrza od 10 do 90% i wolna od wyziewów chemicznych.

Asystory w transporcie i magazynowaniu powinny stać pionowo, całą powierzchnią na równym podłożu.

Urządzenie należy składować w opakowaniu fabrycznym. Rozpakowanie wyrobu może nastąpić dopiero po osiągnięciu odpowiedniej  temperatury pomieszczenia, w którym wyrób się znajduje.

Stolik dostarczony w opakowaniu transportowym należy:

– położyć na równej powierzchni,

– rozpakować i wyjąć z opakowania,

– sprawdzić zgodność wszystkich elementów,

– umieścić w miejscu przeznaczenia, spełniającym wymagania określone w niniejszej instrukcji,

– zapoznać się z instrukcją obsługi.

Likwidację asystora powinny przeprowadzić osoby wyznaczone przez właściciela urządzenia posiadające odpowiednią wiedzę i umiejętności oraz narzędzia do przeprowadzenia tej czynności .

Likwidację asystora należy przeprowadzić w sposób gwarantujący bezpieczeństwo. Asystor umieścić w pomieszczeniu pozwalającym na bezpieczne rozmontowanie na elementy składowe. Usunąć elementy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

4.       Użytkowanie asystorów:

Asystor powinien być używany zgodnie z przeznaczeniem określonym w punkcie 1 (pierwszym).

Asystory mogą być używane przez właściciela urządzenia, po zapoznaniu się z Instrukcją obsługi.

Obsługa przez inne osoby postronne jest możliwa pod nadzorem personelu.

Asystory należy stawiać na powierzchni płaskiej poziomej, gwarantującej prawidłowe działanie i stabilność.

W czasie prowadzenia należy unikać kolizji. Nie należy najeżdżać na kable elektryczne oraz stawiać w przejściach lub innych miejscach niebezpiecznych, stwarzając zagrożenie przewrócenia lub bezpieczeństwa ludzi.

Użytkownik ma obowiązek podjęcia niezbędnych środków celem zapewnienia bezpiecznego działania wyrobu i zapobiegania wszelkim zagrożeniom dla życia i zdrowia użytkownika, pacjenta oraz osób trzecich.

UWAGA:

Jeżeli asystor nie jest w pełni sprawny, tzn, jego parametry użytkowe odbiegają od opisu zamieszczonego w nieniejszej Instrukcji,nie wolno go użytkować.

Powstanie szkód w wyniku użytkowania niesprawnego produktu obciążają użytkownika.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody wynikające z użytkowania niesprawnego sprzętu.

Maksymalne obciążenie asystora nie może przekroczyć masy 10 kg rozmieszczonych równomiernie na całej powierzchi blatu górnego.

 

5.       Konserwacja, mycie i dezynfekcja

Mycie elementów powinno odbywać się przy zapewnieniu warunków zawartych poniżej:

– do mycia należy używać czystej, ciepłej wody o temperaturze 25 stpni C i posiadających odpowiednie atesty PZH przy pomocy delikatnej, bawełnianej tkaniny,

– nie wolno stosować ściernych środków czyszczących, rozpuszczalników organicznych aromatycznych, kwaśnych i alkalicznych detergentów.

Asystor jest odporny na wszystkie środki dezynfekcyjne ogólnie stosowane.

 

6.       Warunki gwarancji:

Bertline Spółka z o.o. udziela gwarancji na sprawne działanie asystorów, eksploatowanych zgodnie z Instrukcją w okresie 24 miesięcy od daty zakupu.

Gwarancja obejmuje tylko wady powstałe z powodu ukrytych wad materiałowych lub wadliwego wykonania. Nie obejmuje uszkodzeń powstałych wskutek naturalnego zużycia, celowych uszkodzeń wynikających z używania sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem. Wygasa, jeśli sprzęt zostanie przerobiony i eksploatowany niezgodnie z instrukcją obsługi i jego przeznaczeniem. W razie reklamacji należy powiadomić producenta wyrobu. Mając na uwadze prostotę konstrukcji oraz fakt ,że asystory będą obsługiwane przez personel medyczny, dodatkowe przeszkolenie personelu w zakresie bezpiecznego użytkowania nie jest konieczne.

Użytkownik powinien zapewnić obsługę urządzenia na wystarczającym poziomie technicznym  w celu wyeliminowania obrażeń lub uszkodzeń związanych z nieprawidłową lub nieumyślną obsługą.

Obsługa przez pacjentów lub inne osoby postronne, jest możliwa pod nadzorem personelu.

Właściciel asystora ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie bezpiecznego użytkowania i wykorzystywania.

 

2.Czy można modyfikować meble?

Tak. Każdy produkt możemy zaadoptować do indywidualnych potrzeb klienta. Możemy przygotować meble dostosowane do pracy na siedząco lub stojąco, z różną konfiguracją szuflad, wymiennymi blatami oraz oczywiście zbudowane na wymiar i w różnej kolorystyce.

3.Czy można skorzystać z usługi leasingu asystorów i mebli medycznych?

Tak, dzięki naszemu Partnerowi – Europejskiemu Funduszowi Leasingowemu można kupić nasze produkty ograniczając wydatek z tym związany.

CA-EFL-logotyp pełny 07.12.11-rgb

4.Gwarancja

Udzielamy 24 miesięcznej gwarancji i gwarantujemy, że gotowe Meble Medyczne nie mają usterek konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających z błędów technologicznych.

5.Jaka jest trwałość Asystora ?

Producenci podstawowych materiałów użytych do jego budowy udzielają długookresowej gwarancji ich trwałości (PMMA – 30 lat, PCV – 15 lat, Corian – 20 lat, prowadnice Hettich – 15 lat, kółka GTV -10 lat). Wyprodukowany z nich Asystor będzie miał więc zbliżony okres użytkowania (wykluczając oczywiście niezamierzone uszkodzenia mechaniczne w trakcie ich eksploatacji).

6.Czy szuflady wyposażone są w podziały?

Szuflady uformowane są wraz z podziałami w sposób, który umożliwia ergonomiczne ułożenie w nich wszystkich niezbędnych do pracy lekarza narzędzi.

7.Jak myć i dezynfekować wnętrze szuflad?

Konstrukcja prowadnic z systemem cichego domykania niemieckiej firmy Hettich umożliwia wyjęcie szuflady i umycie jej, nawet metodą “zanurzeniową” (podobnie jak naczynia kuchenne) oraz dezynfekcję i ponowny, niekłopotliwy montaż.

8.Jakich środków używać do mycia i dezynfekcji Asystora?

Do mycia można używać całą chemię gospodarczą dostępną na rynku (z wyjątkiem środków ciernych typu Cif), a do dezynfekcji wszystkich środków dezynfekcyjnych ogólnie stosowanych w medycynie z wyłączeniem stężonego alkoholu.

9.Dlaczego Asystory nie mają nablatowych organizerów?

Pierwsza szuflada pod blatem roboczym wyposażona jest w zagłębienia zastępujące tacki z KO i płytki Petriego. Dzięki temu lekarz ma do dyspozycji całą powierzchnię blatu oraz unikamy optycznego bałaganu na blacie.

10.Co zrobić jeżeli otwory wieszaka na wypełnienia nie pasują do stosowanych przeze mnie ?

Istnieje możliwość bezpłatnej, indywidualnej konfiguracji otworów pod wypełnienia według rysunku przysłanego przez lekarza.

11.Co zrobić po zużyciu się powierzchni blatu roboczego?

Blat roboczy wykonany jest z kompozytu bardzo odpornego na zużycie mechaniczne. Jeżeli po kilku latach eksploatacji się zmatowi wystarczy obrócić go o 180 stopni. Po zużyciu (po upływie następnych kilku lat) wystarczy odesłać do naszej firmy, która nieodpłatnie przeprowadzi renowację.

12.Pozostałe informacje

Z uwagi na ciągłe doskonalenie naszych produktów przedstawione na niniejszej stronie internetowej informacje mogą ulec zmianie.
Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od fotografii prezentowanych na stronie www.
Z uwagi na naturalne procesy zachodzące w trakcie produkcji podane wymiary asystorów należy traktować orientacyjnie.

Masz inne pytanie?

Zachęcamy do kontaktu z naszym Biurem Obsługi Klienta

od Pn. – do Pt. w godz: 9:00 do 18:00.

Tel. +48 509 975 741
bertline@bertline.pl